IC PERUGIA 1

Classe di flauto

Print Friendly, PDF & Email

 

Docente di flauto traverso: Prof.ssa Giuseppina Botta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     CLASSI PRIME – MARTEDì

           

SEZIONE ALUNNO ORARIO
       C B.T.  
       C F.L.  
       C P.M.  
       AC B.G.  
       AC C.C.  
       AC M.D.N.  

 

                                                  CLASSI SECONDE – LUNEDì

SEZIONE ALUNNO ORARIO
          A B.F.  
          C C.L.  
          AC

F.R.

 

                  

                                                   CLASSI TERZE – MERCOLEDì

SEZIONE ALUNNO ORARIO
          A G.A.C.  
           A P.L.  
          C M.D.  
           C M.F.  
           C R.C.  
           C S.M.L.